Wat is DURF WERKT 

In DURF WERKT buigen we ons over de toekomst van werk. Of is het werk van de toekomst? 
Dat doen we op een a-typische manier. We betrekken alle sectoren (onderwijs, overheid, economie, middenveld) en werken samen met kunstenaars experimenten uit. Het is een werklab voor toekomstige werkbeelden die proeven hoe het anders kan, we creëren het onwaarschijnlijke met zekerheid.  

We leven en ondernemen in een tijdperk met te veel uitroepingstekens en te weinig vraagtekens: wie durft?
Klaas Fremaut

Kunstenaar zkt. bedrijf

'Holly wordt CEO' is een eerste uitkomst in dit langlopende traject. Daarin krijgt artiest An Verstraete 2 weken lang onderdak in de refter van WAAK, en gaat ze zo de uitdaging aan om te experimenteren tot op de werkvloer. Tussen en tijdens de pauzes gaat ze er met haar eigen werk aan de slag, in de hoop zo de verbeelding van passanten te prikkelen. Daarmee brengt ze haar artistiek werk tot bij de mensen, iets wat veelal in de omgekeerde richting gebeurt.

Artistieke interventies

Via tableaus met papier, piepschuim en knipsels maakt Holly mini-scènes die verhaal op gang brengen. Ze werkt met wat haar inspireert, maar even goed met wat rond haar gebeurt. Zo kunnen gesprekken rond het atelier ook input leveren voor haar werk. Holly is daarin een alter-ego, een figuur tussen het publiek, tussen fictie en realiteit.

De artistieke interventies onderbreken de dagelijkse routine en doen passanten letterlijk even een pauze nemen. De nieuwsgierige blikken kunnen dichtbij komen, een blik werpen op het werk en het atelier. Wie wil kan in gesprek gaan, eerder afwachtende persoonlijkheden kunnen comfortabel op een afstand bekijken wat er allemaal beweegt.

WAAK

In WAAK werd al snel de ideale partner gevonden die vol enthousiasme klaar stond om een artiest als An te ontvangen. Als maatwerkbedrijf creëren ze al jaren duurzame jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door Holly’s region een plek te geven in hun bedrijf, maken ze van een artiest voor even een betaalde werkkracht die tijdens vaste werkuren aan de slag gaat op een vaste plek. Iets wat voor veel artiesten een ongewone structuur is. Dit experiment zet daarmee in verschillende richtingen iets in beweging.

Meer info over 'Holly wordt CEO'

Voortraject

“DURF WERKT” is een avontuur, een meanderend parcours, dat resulteert in concrete projecten rond de toekomst van werk. DURF2030 biedt de experimenteerruimte en een samenwerkingsmodel waarbinnen deze projecten kunnen ontstaan en gerealiseerd worden. Een kader waarbinnen ECHT kan samengewerkt worden, van bij het begin, ‘thope’ projecten bedenken en realiseren vanuit diverse blikken en sectoren. 

Begin 2022 brachten we een 20-koppig cross-sectoraal team uit onze regio samen met expertise in het thema. Zij kwamen tot 3 uitdagingen:

Hoe creëren we flexibiliteit in de combinatie leven, leren en werken? 

Onze loopbanen zien er bijna allemaal dezelfde uit: we studeren, werken en gaan vervolgens op pensioen. En als we eerlijk zijn, zien ook onze werkdagen er bijna altijd hetzelfde uit.  
Dat biedt ons eigenlijk weinig flexibiliteit, een eigenschap die in de 21ste eeuw nochtans key is. Hoe creëren we samen flexibiliteit naar de toekomst toe? Hoe doorbreken we dat lineaire denken en kunnen we de regie over ons eigen (arbeids)leven terug in handen nemen? 

Hoe kunnen we zowel aan werkgevers als aan werknemers maximale flexibiliteit geven zodat leven, leren en werken eenvoudiger, leuker, evidenter en logischer in elkaar doorlopen? We gaan samen op zoek naar nieuwe modellen, vernieuwende tijdspaden en andere levenslopen... 

Hoe maken we de switch van werkgelegenheid naar werkgenegenheid?

Het leven is meer dan werken alleen, maar toch spenderen we een aanzienlijk deel van ons leven op ons werk. We kunnen er dan ook maar beter het beste van maken :-). Daarom gaan we graag op zoek naar meer G´s op de werkvloer en onderzoeken we hoe we maximale genegenheid, geluk, goesting en gelijkheid kunnen uitbouwen als we aan de slag zijn. Hoe zorgen we voor een extra verbondenheid met collega´s en werkgevers? Waar halen we in de toekomst ons plezier uit zonder dat we verzanden in eindeloze teambuildings? Hoe zorgen we voor meer wederzijds respect tussen werkgever en werknemer? Wat zijn de sleutelfactoren zodat we ons nog meer betrokken voelen en duurzame relaties kunnen uitbouwen? Hoe maken we met andere woorden de switch van werkgelegenheid naar werkgenegenheid? 

Hoe waarderen we ons eigen en andermans werk?

In de war for talent wordt gesmeten met groepsverzekeringen, bedrijfswagens of mobiliteitsvergoedingen. Dat is misschien fijn voor de werknemer, maar minder aangenaam voor de werkgever die ongewild in een opbod terecht komt. En toch moeten er andere manieren bestaan om te tonen dat je het werk van je werknemer, jouw collega, jouw baas waardeert. En wat is de waarde van jouw werk in jouw leven? Hoe maak je die zichtbaar, voelbaar en deel je die met anderen?  

In juni organiseerden we samen met Innowiz 3 brainstormsessies rond de uitdagingen hierboven. Hieraan namen 60 mensen deel, elk met een andere blik op de toekomst van werk. Ze kwamen uit het onderwijs, culturele & sociale organisaties, beleid, ondernemerswereld.

Het resultaat waren 30 concepten die een aanzet kunnen zijn om tot meer werkbaar werk te komen. In de zomer van 2022 verzamelden we feedback bij verschillende organisaties. Bepaalde concepten bestonden al, anderen hielden te weinig rekening met bepaalde doelgroepen of beroepscategorieën.

 

Mensen aan tafel

Het artistiek team selecteerde uiteindelijk 3 concepten waarrond er in het najaar van 2022 in 3 werkhuizen werd gewerkt om zo tot concrete experimenten te komen die we kunnen implementeren met of in organisaties en bedrijven. Enkele artiesten namen daarin telkens 1 concept onder hun hoede waarrond ze met heel wat enthousiastelingen op zoek gingen naar de nodige antwoorden. 

Holly wordt CEO is daar nu een eerste uitkomst van. Een tweede experiment zit intussen in de pijplijn, daarover later meer.

Partners

Deze partners en individuen zullen meewerken of zijn al betrokken:  

Avansa, Kunstencentrum Buda, ACV, VOKA, Vandewiele, Howest, de stroate, Kulak, Waak, Schouwburg Kortrijk, Mex United, Quindo, Stad Kortrijk, W13, Antigone, Vives, logo Leieland, Refu interim, Focus Advertising, Growfunding, Koalect, Innowiz, Chemisch Circus, Zuidwest, Jongerenatelier, Designregio Kortrijk, Kanssa, Streekfonds West-Vlaanderen, Rhizo, FMDO, de Heerlijkheid van Heule,….. 

maar ook individuen zoals Luc Keppens, Klaas Fremaut, Jeppe Remy, Gaël Houpline, Lara Allegaert, Greet Driessens,...

We moeten leren leven én ondernemen met de zekerheid van onzekerheid. Durf is daarbij onze gids.
Klaas Fremaut

 Schrijf je in voor de DURF2030 nieuwsbrief