Call: Gedurfde projecten

Heb je een idee of concreet project dat volgens jou via DURF2030 een opstart ondersteuning kan krijgen? Dan kan je ook bij ons terecht: 

  1. Check of je idee aan de projectcriteria van DURF2030 voldoet. Neem gerust contact met ons op of kom naar één van de DURF Coffees of Apéro's.
  • DURF - Je project is innovatief en gedurfd. Bijvoorbeeld: een maatschappelijke uitdaging waar een taboe op rust, een experimentele werkvorm die je uittest, vernieuwend voor de regio... 
  • Maatschappelijke impact: je project speelt in op een maatschappelijke nood en heeft een positieve verandering op de stad en de inwoners. Die verandering kan op lange of korte termijn.
  • Kunst en creativiteit inzetten: Dat kan gaan van een andere, meer creatieve manier van denken tot het betrekken van kunstenaars bij je project. 
  • Verrassende samenwerking: Je geeft je project vorm samen met organisaties, bedrijven, burgers,... uit diverse sectoren, leefwerelden dan die van jou, verschillende generaties,... 
  • Participatie: Het project genereert betrokkenheid, draagt zorg voor de deelnemers met aandacht voor een inclusieve samenleving.
  1. Beschrijf je idee via het formulier onderaan deze pagina.  

  1. We nemen contact op met jou en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Met die feedback ga je aan de slag om je idee tot een echt projectplan uit te werken. Ook het budget werk je uit zodat we kunnen bekijken of dit binnen de budgettaire context van het DURFFonds past. Het is belangrijk te weten dat DURF2030 startende ideeën ondersteunt, kiemen die later kunnen uitgroeien tot duurzame projecten, organisaties,… maar dus niet het platform is om structurele middelen voor een professionele werking aan te vragen. 

  2. De DURF2030 stuurgroep beslist finaal of het project kan doorgaan of niet.

  3. Voor, tijdens en na je project hou je de impact bij. Dit kan op vele manieren: maak foto's, video's, doe interviews met deelnemers, hou een blog bij,...  Wij communiceren graag mee over je project. Gebruik ook het DURF2030 logo op al je communicatie en tag ons in social media berichten.

Project Indienen

Geef een opsomming van individuen, organisaties, bedrijven, waarmee jij dit project wilt uitvoeren? Heb je die nog niet? Geen probleem dan zoeken we samen naar de juiste partners voor jouw project.
DURF2030 kan helpen met het zoeken naar de juiste partners voor je project, we kunnen communicatief ondersteunen en je helpen zoeken naar middelen om je project te realiseren. Als je al een idee hebt van het budget waarnaar je op zoek bent, kan je dit ook hier aangeven.