Stille Strijd

Stille Strijd

“Stille Strijd” is een groot standbeeld van een in elkaar gedoken meisje, gemaakt door de
Nederlandse kunstenaar SAZZA. Het kunstwerk kaart het taboe aan dat leeft rond
depressie en zelfdoding bij jongeren, en het onbegrip dat er vaak bij komt kijken.


Het beeld draagt een knalgele hoodie. De gele kleur staat symbool voor de vrolijkheid die
veel depressieve jongeren naar buiten uitstralen, terwijl het mentaal niet goed met ze
gaat. Daarnaast is geel de kleur van hoop.
“Het is belangrijk dat jongeren zich ervan
bewust zijn dat praten over je mentale problemen de eerste stap naar hulp is. Waakzaam
zijn en het gesprek aangaan kan het leven van een jongeren redden”, aldus SAZZA.

Regionale vertaling

Op dinsdag 14 mei worden hier 2 inhoudelijke luikjes aan gekoppeld:

  • In de voormiddag een vorming voor eerstelijnswerkers, georganiseerd in BK6 door het CCG-SP West-Vlaanderen. Deze vorming behelst onderwerpen zoals signalen herkennen en bespreekbaar stellen, risico-inschatting, gesprekstechnieken en doorverwijzing.
  • Om 20u is er een algemene lezing voor het brede publiek. Daarin worden de nodige handvaten aangereikt om zo goed te kunnen reageren op mensen in de omgeving die aan zelfdoding denken en het gesprek te kunnen blijven aangaan.

Schrijf je in voor de vorming voor eerstelijnswerkers Schrijf je in voor de de algemene lezing


De komst van het kunstwerk vormt ook de start van ‘Ge Durft!’, een 3-jarig traject waarin
jongeren met mentale kwetsbaarheid zelf actor worden en samen met culturele en
sociale partners zelf projecten opstarten.
Het project wordt door DURF2030 en Vives met
steun van Vlaanderen uitgerold in Kortrijk en regio en eindigt in 2026 met een tweedaags
congres
rond (mentale) kwetsbaarheid bij jongeren. Het vormt de ideale basis richting de
kandidatuur als Culturele hoofdstad voor 2030. .  

Vlaamse hulporganisaties

Aan het Stille Strijd beeld hangt een label met een directe verwijzing naar de
Zelfmoordlijn 1813 en een QR code die linkt naar de website www.stillestrijd.be. “Suïcide
en mentale gezondheid zijn precaire onderwerpen waarbij je secuur moet
communiceren. Ik heb dan ook inhoudelijk advies gevraagd aan verschillende
hulporganisaties zoals het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (de Zelfmoordlijn1813),
Werkgroep Verder na Zelfdoding, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg- Suïcide
Preventie en VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)”, aldus SAZZA.