SAINTS FOR SINNERS

Saints for Sinners is een project van Lisa Debeerst. Onder de naam Konijnen Zijn Ook Mensen maakt ze illustratief en beeldend werk dat nauwe banden heeft met erfgoed en ambachten op een speelse manier.

Samen met schrijfster Kimme Tigra brengt ze een mini magazine: “Saints for Sinners” uit. Dit magazine behandelt enkele vergeten en soms absurde verhalen over religieuze beeldvorming. Nochtans komen we ze vaak op de hoeken en in de namen van onze straten tegen. Het prikkelt haar hoe religieuze thema's en beelden zo essentieel waren voor de vorming van onze volkse/folklorische identiteit. Beelden die nu in de vergetelheid geraken en die ze om die reden wil archiveren in haar werk.

'Saints for Sinners' ontstond binnen het Vlaamse pilootproject 'Durf Jij?'.

Een project van:

Met middelen van: