Mens die tekent

In de regio Zuid-West-Vlaanderen hebben 1.313 inwoners geen stabiele en veilige thuis. Om het concreter te maken: 4 op de 1.000 Zuid-West-Vlamingen zijn dakloos of thuisloos. Een derde van hen is jonger dan 18 jaar. Dit zijn niet alleen pijnlijke cijfers, dit grote maatschappelijke probleem blijft ook onder de radar. Tijd om daar iets te doen!

Avansa Mid- en Zuidwest, DURF2030, W13 en Unie der Zorgelozen slaan de handen in elkaar om dak- en thuisloosheid bespreekbaar en meer zichtbaar te maken. Om de mensen achter de cijfers te tonen. Om hun verhalen te vertellen. We doen dit met ABRI, een week rond dit thema van donderdag 17 oktober tot en met woensdag 23 oktober 2024.

Kunstenaar Jonas Vansteenkiste zet mee zijn schouders onder dit project met een interpretatie van zijn traject Draw me a House. We organiseren een inhoudelijke avond, er is een voorstelling van de documentaire Dark Days en iedereen kan een week lang de gratis interactieve tentoonstelling ABRI bezoeken. Tijdens deze expo kan je kennismaken met de fotodatabank Images of Homelessness, afleveringen van de podcast 13-13 beluisteren, tekeningen van dak- en thuisloze personen in het kader van Draw me a House zien, enzovoort.

Een samenwerking met: