Vrouwentongen

Projectpartners: A'kzie, Schouwburg Kortrijk, Unie der Zorgelozen

Net voor Corona uitbrak, kwam een groep vrouwen met een migratieachtergrond samen om met forumtheater in gesprek te gaan met burgers. Het project werd stopgezet, maar het enthousiasme bij de vrouwen bleef groot. In 2022 werd het project terug op de rails gezet gezet door A'kzie, Schouwburg Kortrijk en de Unie der Zorgelozen.

Forumtheater is een participatief theater dat vertrekt van een aantal korte en vooraf uitgewerkte scènes. Maatschappelijke dilemma's en situaties waarin sprake is van onderdrukking, achterstelling of discriminatie worden voorgesteld. Het doel is het creëren van een dialoog tussen publiek en spelers tijdens het theaterspel. Bij forumtheater mag het publiek tussenkomen in de voorstellingen. Er wordt gezocht naar oplossingen voor verschillende situaties en mogelijke alternatieven. Forumtheater nodigt niet alleen uit tot kritisch nadenken. Het laat ook zien dat verandering mogelijk is.

De reeks werd begeleid door Kirsten Van Den Hoorn en Amin Srasra. Het toonmoment vond plaats op 11 juni 2022 in de Schouwburg. De partners onderzoeken momenteel of het project nog verdergezet kan worden.