De ambulanten 2023

De Ambulanten*: TOOLBOX FOR CARE

Naar aanleiding van de coronacrisis; kunstenaars zonder werk, honderden handen te kort in de zorg zijn kunstenaars Ann, Justine en Rasa zich gaan afvragen of er toch geen manier kan bestaan om beide sectoren met elkaar te verbinden en te kijken wat kunstenaars zouden kunnen betekenen in de zorg. Ze wilden zelf de proef op de som nemen en kijken wat dat met hen als mens en als kunstenaar doet.

Ze vonden een partner in Huize Sint-Monika in de Marollen, waar ze twee jaar geleden aan de slag gingen. Ze leerden het huis en haar bewoners, zorgpersoneel en vrijwilligers kennen en doopten hun project de Ambulanten. Gaandeweg ontstond het idee om een toolbox for care te ontwikkelen, een tool die door kunstenaars en woonzorgcentra kan ingezet worden om prikkelende, artistieke en zorgzame samenwerkingen aan te gaan. 

Het project loopt over 3 jaar omdat ze zichzelf echt de tijd willen geven om alle aspecten van dit toch wel omvangrijke thema grondig te onderzoeken en om de toolbox langzaam en kwalitatief goed te maken. Ze hebben gekozen om alles wat ze creëren met hun handen te maken. Handwerk verloopt vaak traag en ze hebben besloten dat ze tijd hebben.

Naast hun dagen in Sint-Monika doen ze ook onderzoek tijdens hun residenties. ze vinden het belangrijk om een project dat ze in een Brusselse context gestart zijn, ook in Vlaanderen af te toetsen, afstand te nemen en te reflecteren over de voorbije maanden. Samen met Kunstencentrum BUDA helpen we hen een Kortrijkse stempel zetten op het verhaal. Op het einde van een residentie organiseren ze vaak een openbare presentatie voor mensen uit de zorg -en kunstensector. Daar proberen ze het gesprek aan te gaan, methodieken af te toetsen, feedback te krijgen... 

Hun praktijk werd intussen ook uitgetest in Zorggroep Heilig Hart. Ze trokken met hun haakwerk naar één van de leefruimtes en gingen in gesprek met bewoners en zorgpersoneel.

De ambulanten portret

De Durvers

Rasa Alksnyte, Justine Maxelon & Ann Weckx (LT/DE/BE)

Ann, Justine en Rasa zijn drie kunstenaars met verschillende achtergronden en disciplines met een sterke focus op zorg en sociaal engagement. Dit project ontwikkelde zich als een directe reactie op de coronacrisis en de sterke impact op zowel de zorg- als de kunstsector. In juni 2021 werden Ann, Justine en Rasa vrijwilligers in het bejaardentehuis Sint Monika in Brussel om  te zoeken naar meer holistische, bottom-up werkpraktijken waarbij iedereen die aanwezig is in het bejaardentehuis actief betrokken wordt. Hun veldonderzoek naar hoe samenwerkingen tussen de kunst- en de zorgsector op een meer inclusieve en duurzame manier kunnen gebeuren, zal in 2025 uitgroeien tot een “toolbox van de zorg”.