Bolwerk Tuin

Bolwerk is een Atelier, een Publiek Huis en een Productiehuis. Het is een culturele vrijhaven die inzet op creatie, ontmoeting, verwondering en ecologie. Gelijkgestemden die samen een idee willen realiseren, kunnen elkaar bij Bolwerk vinden, inspireren of ondersteunen. De klemtoon ligt op creatief makerschap met het grote, ingerichte atelier als belangrijkste tool. Iets creëren hoeft echter niet altijd een tastbare vorm aan te nemen, het kan ook een ervaring of beleving zijn.
 

Elk project waar Bolwerk bij betrokken is, stimuleert ontmoeting. Ook de Bolwerk Bar is een ontmoetingsplaats voor wie onder de mensen wil zijn. Mensen komen er met elkaar in contact, artiesten vinden er een publiek voor hun creaties. Via Jongbloed, onze jongerenwerking, verbinden we jongeren met artistieke interesses en leeftijdsgenoten met eerder technische skills.

Bolwerk Tuin

Bolwerk Tuin 

Bolwerk Tuin richt een community op met ambassadeurs uit verschillende maatschappelijke domeinen (milieu, zorg, cultuur, industrie). Via drie interactieve sessies ontwerpen de ambassadeurs samen een programma. Dit programma onderzoekt of en hoe zorg dragen voor biodiversiteit ook zorg dragen voor (kwetsbare) mensen kan betekenen. Via de uitrol van het programma - samengesteld uit een mix van workshops, lezingen en doe-sessies - neemt het brede publiek deel aan deze zoektocht.

Volg Bolwerk

Volg de ontwikkelingen van de Bolwerk Tuin of andere evenementen van Bolwerk op de facebookpagina of op de website van Bolwerk