Tuin van Adem en Eten

Met een kerngroep van een 10-tal inwoners uit Sint-Denijs en nabije omgeving vormden we een voormalig woonuitbreidingsgebied om tot een voedselbos. Het gebied kreeg vorm door houtkanten, bloemenweides, een poel, blote- en geschoeide voetenpaden, een arena (voor yoga en stille cultuur), insectenhotels, nestkastjes, ... en een moestuintje voor vergeten groenten. 

Het resultaat is de “De Tuin van Adem en Eten”: een eetbaar bos dat zichzelf reguleert. Het is een sociale, educatieve en toegankelijke plek waar ook workshops aangeboden worden zoals koken, yoga, bushcraft,… Het is een voedselbos voor en door Sint-Denijsenaars en ver daarbuiten, iedereen kan mee participeren en zijn steentje bijdragen.

Naast de focus op voedselproductie en het versterken van het ecosysteem gaat er ook aandacht naar educatie, gezondheid en recreatie. De Tuin van Adem en Eten is een bron van rust en verbondenheid. Iedere geïnteresseerde kan meehelpen om dat doel te bereiken. Het contact met en binnen de groep wordt versterkt via vrijwilligerswerk, educatie, oogstdagen, workshops en het voedsel dat de tuin produceert. Er is geen wifi in de tuin van adem en eten, maar we garanderen je wel een sterke verbinding!

De Arena

Met de hulp van DURF2030 gaan de vrijwilligers in dit voedselbos een Arena bouwen! Dit wordt een ontmoetingsplaats voor stille cultuur en andere activiteiten: yogasessies, workshops rond moestuinieren en ecologie, een rustplaats voor toevallige passanten, een buitenklas-dag van de naburige school en een ontmoetingsplek voor de jongeren en ouders van Ten Dries Jongerenzorg vzw.

Dankzij de arena zal de verbondenheid die nu al groeit in het voedselbos, versterkt worden.  Ook jij kan langskomen en genieten van een moment van rust. Druk de pauzeknop even in en sta stil. Een poëzie-avond of fluisterende muziek of gewoon even stil worden en luisteren naar de natuur, dat moet kunnen in de arena en daarvoor heeft de Tuin van Adem en Eten jouw hulp nodig.

Leer de Tuin vrijwilligers kennen in dit filmpje.

Volg Tuin van Adem en Eten 

Volg de Tuin van Adem en Eten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond De Arena of de openwerkdagen via de facebookpagina of de website van Tuin van Adem en Eten