Gezocht: Projectleider Durf 2030 (A1a-A3a)

21-11-2022

Deze vacature is afgesloten.

Kortrijk is kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Hiervoor dient de stad een bidbook in tegen eind 2024. Als eerste bouwblok in deze kandidatuur werd DURF2030 opgericht in 2020. DURF2030 heeft als doel een niet-alledaags netwerk uit te bouwen om stad en regio Kortrijk warm te maken voor deze kandidatuur en nu al samen artistieke projecten te realiseren met een positieve impact. Want Europa wil via de titel van Culturele Hoofdstad van Europa de stad en regio transformeren naar een betere plek.

DURF2030 is daarom

 1. Een community, een inclusief netwerk van heel diverse partners, organisaties, burgers... 
 2. De experimenteerruimte waar impactprojecten met kunst en verbeelding worden geïnitieerd, gestimuleerd en ondersteund. 
 3. De exploitant - BK6 - i.s.m. de huispartners exploiteren als hoofdkwartier van Kortrijk, (kandidaat) culturele hoofdstad van Europa.

Onderweg naar dit eerste einddoel (bidbook 2024) willen we met DURF2030 nu al een heleboel partners en burgers meekrijgen door samen te werken en projecten op te zetten alsof we eigenlijk al culturele hoofdstad zijn. In deze projecten testen we wat de rol van kunst en verbeelding kan zijn bij maatschappelijke uitdagingen. Dat doen we het liefst met heel veel verschillende actoren van allerlei achtergrond, vanuit verschillende standpunten. De expertise en inzichten van de afgelopen en de komende twee jaren geven voeding aan het bidbook.

Dankzij DURF2030 tonen we nu al dat we topkandidaat zijn voor Culturele Hoofdstad van Europa. We zetten nu al in op twee belangrijke doelstellingen (nl. bereiken van doelgroepen en cultuur inzetten in functie van het verbeteren van de noden van de stad en regio) voor Europa en leren eruit om ons bidbook en toekomstige aanpak verder vorm te geven.

Kortrijk durft dromen, samen worden we culturele hoofdstad van Europa. Innoveer, experimenteer, connecteer. Maak van onze stad een betere plek en je zal zien: durf werkt! En daarom hebben wij jou nodig.

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

Team Cultuurcentrum valt in het organogram onder de directie Vrije Tijd. Het team bestaat uit een 30-tal medewerkers en verenigt de werking van het muziekcentrum Track, BK6 en de schouwburg.  Cultuurcentrum Kortrijk realiseert een diversiteit aan kunst en cultuur - met oog op passie en creativiteit, amusement en ontspanning, empathie en reflectie, ontmoeting - en stimuleert zo een sociale en duurzame ontwikkeling van de samenleving in onze stad en regio. Cultuur als middel om de wereld anders te verbeelden, als cruciaal onderdeel om grote en kleine uitdagingen in de maatschappij aan te pakken.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je verzorgt de coördinatie van de DURF2030-projecten die kunst en creativiteit gebruiken om een positief antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen en de uitvoering van concrete projecten op de planning:
 • Je managet de organisatie en structuur van het Durf-platform
 • Je staat in voor de verdere community building en de verdere uitbouw van een netwerk van actieve partners en burgers richting Kortrijk 2030:
 • Je ondersteunt de exploitatie van BK6 als hoofdkwartier van Kortrijk (kandidaat) Culturele Hoofdstad van Europa.
 • Je bewaakt de positie van DURF2030 als bouwblok binnen het groter verhaal van de kandidatuur van Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa en geeft dit verder vorm.
 • Je maakt deel uit van het kernteam Kortrijk kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau.

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Mogelijkheden tot telewerk.

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Ervaring binnen professioneel cultuurbeleid is een grote troef. 
 • Je hebt geen masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Ervaring binnen professioneel cultuurbeleid is een grote troef. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand niveauanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW. Ervaring binnen professioneel cultuurbeleid is een grote troef. 
 • Of je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienst anciënniteit bij de stad of het OCMW. Ervaring binnen professioneel cultuurbeleid is een grote troef.

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 28 december 2022, enkel digitaal via deze link

 

HEB JE VRAGEN?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be .

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.