Mobiele Snoezelbox

Centrum Leren en Werken maakt mobiele snoezelboxen

Leerlingen 3de graad verzorging en bedrijfsbeheer van het Centrum Leren en Werken maken een reeks mobiele snoezelboxen op vraag van jeugdbeweging Skiver in Lauwe. Zij werken met kinderen met een beperking en willen de snoezelboxen inzetten tijdens hun werking. 

Hoe gaan ze te werk? 

Er zijn 9 snoezelboxen gemaakt waarbij in elke box een bepaald zintuig centraal stelt. Samen vormen de 9 boxen een puzzel met het logo van Skiver. Verder wordt er zoveel mogelijk gewerkt met wegwerpmateriaal om de boxen samen te stellen.

Met wie gaan ze te werk? 

Villa Imagina, gespecialiseerd in de ontwikkeling van allerlei snoezelmateriaal, zorgde voor de nodige inspiratie om de snoezelboxen vorm te geven. Collega's van het CLW hielpen mee met het schilderen en maken van de boxen. 

The making-off 

Een hele klus, zo'n snoezelproject, aan inspiratie geen gebrek. De leerlingen gaan aan de slag met zakjes met droge materialen zoals zand, rietjes, rijst... Daarbij leren ze ook werken met de naaimachine om de zakjes dicht te stikken. 

snoezel     noezel     snoezeld     skivver   

                                               skiver     skiver

Dit project kadert in het jongerenproject #Dienaamgaanzezelfwelbepalen.

Hoofdpartners: