Wat is DURF WERKT 

In DURF WERKT buigen we ons over de toekomst van werk. Of is het werk van de toekomst? 
Dat doen we wel op een a-typische manier. We betrekken alle sectoren (onderwijs, overheid, economie, middenveld) en werken samen met kunstenaars experimenten uit. Het is een werklab voor toekomstige werkbeelden die proeven hoe het anders kan, we creëren het onwaarschijnlijke met zekerheid.  

We leven en ondernemen in een tijdperk met te veel uitroepingstekens en te weinig vraagtekens: wie durft?
Klaas Fremaut

Doe mee!  

De brainstormfase is afgerond, nu gaan we aan de slag met drie concepten rond de toekomst van werk. Tijdens de DURF Werkhuis sessies werk je samen met een diverse groep mensen aan een experimentvoorstel dat eind 2022 klaar moet zijn. Deze werksessies worden begeleid door 3 artiesten, die elk aan de slag gaan met een concept dat resulteerde uit de brainstormsessies.

Schrijf je in voor één van de werkhuis-sessies:

3 Concepten - 3 Artiesten

Hoe kunnen we meer verbondenheid, engagement en begrip tussen collega's ontwikkelen zowel op emotioneel als intellectueel niveau?

Begeleid door Giel Dedeurwaerder

Wat als je niet meer gaat werken om je huis af te betalen? Hoe ziet je werkleven er dan wel uit, als je niet meer werkt om te wonen? Komt er een andere motivatie als we niet meer bouwen aan die zekerheid? En hoe ontwarren we werken en afbetalen?
Begeleid door Does Vandousselaere

Hoe kunnen we productiviteit anders benaderen?
In dit werkhuis-traject willen we productiviteit anders bekijken. Wat produceren wij? Is produceren nuttig? Bestaat de productiviteit van een postbode ook uit een babbel en een schouderklop?

Begeleid door An Verstraete

Wat is er al gebeurd?

“DURF WERKT” is een avontuur, een meanderend parcours, dat resulteert in concrete projecten rond de toekomst van werk. DURF2030 biedt de experimenteerruimte en een samenwerkingsmodel waarbinnen deze projecten kunnen ontstaan en gerealiseerd worden. Een kader waarbinnen ECHT kan samengewerkt worden, van bij het begin, ‘thope’ projecten bedenken en realiseren vanuit diverse blikken en sectoren. 

Begin 2022 brachten we een 20-koppig cross-sectoraal team uit onze regio samen met expertise in het thema. Zij kwamen tot 3 uitdagingen:

Hoe creëren we flexibiliteit in de combinatie leven, leren en werken? 

Onze loopbanen zien er bijna allemaal dezelfde uit: we studeren, werken en gaan vervolgens op pensioen. En als we eerlijk zijn, zien ook onze werkdagen er bijna altijd hetzelfde uit.  
Dat biedt ons eigenlijk weinig flexibiliteit, een eigenschap die in de 21ste eeuw nochtans key is. Hoe creëren we samen flexibiliteit naar de toekomst toe? Hoe doorbreken we dat lineaire denken en kunnen we de regie over ons eigen (arbeids)leven terug in handen nemen? 

Hoe kunnen we zowel aan werkgevers als aan werknemers maximale flexibiliteit geven zodat leven, leren en werken eenvoudiger, leuker, evidenter en logischer in elkaar doorlopen? We gaan samen op zoek naar nieuwe modellen, vernieuwende tijdspaden en andere levenslopen... 

Hoe maken we de switch van werkgelegenheid naar werkgenegenheid?

Het leven is meer dan werken alleen, maar toch spenderen we een aanzienlijk deel van ons leven op ons werk. We kunnen er dan ook maar beter het beste van maken :-). Daarom gaan we graag op zoek naar meer G´s op de werkvloer en onderzoeken we hoe we maximale genegenheid, geluk, goesting en gelijkheid kunnen uitbouwen als we aan de slag zijn. Hoe zorgen we voor een extra verbondenheid met collega´s en werkgevers? Waar halen we in de toekomst ons plezier uit zonder dat we verzanden in eindeloze teambuildings? Hoe zorgen we voor meer wederzijds respect tussen werkgever en werknemer? Wat zijn de sleutelfactoren zodat we ons nog meer betrokken voelen en duurzame relaties kunnen uitbouwen? Hoe maken we met andere woorden de switch van werkgelegenheid naar werkgenegenheid? 

Hoe waarderen we ons eigen en andermans werk?

In de war for talent wordt gesmeten met groepsverzekeringen, bedrijfswagens of mobiliteitsvergoedingen. Dat is misschien fijn voor de werknemer, maar minder aangenaam voor de werkgever die ongewild in een opbod terecht komt. En toch moeten er andere manieren bestaan om te tonen dat je het werk van je werknemer, jouw collega, jouw baas waardeert. En wat is de waarde van jouw werk in jouw leven? Hoe maak je die zichtbaar, voelbaar en deel je die met anderen?  

In juni organiseerden we samen met Innowiz 3 brainstormsessies rond de uitdagingen hierboven. Hieraan namen 60 mensen deel, elk met een andere blik op de toekomst van werk. Ze kwamen uit het onderwijs, culturele & sociale organisaties, beleid, ondernemerswereld.

Het resultaat waren 30 concepten die een aanzet kunnen zijn om tot meer werkbaar werk te komen. In de zomer van 2022 verzamelden we feedback bij verschillende organisaties. Bepaalde concepten bestonden al, anderen hielden te weinig rekening met bepaalde doelgroepen of beroepscategorieën.

Het artistiek team selecteerde uiteindelijk 3 concepten waarmee we de komende maanden aan de slag gaan om tot concrete experimenten te komen die we kunnen implementeren met of in organisaties en bedrijven.

Wil jij ook meewerken aan zo'n experiment door input te geven, mee naar partners te zoeken en mee richting te bepalen? Schrijf je dan in voor één van de werkhuis-sessies op 12 oktober, 16 november of 14 december.

Partners

Deze partners en individuen zullen meewerken of zijn al betrokken:  

Avansa, Kunstencentrum Buda, ACV, VOKA, Vandewiele, Howest, de stroate, Kulak, de Waak, Schouwburg Kortrijk, Mex United, Quindo, Stad Kortrijk, W13, Antigone, Vives, logo Leieland, Refu interim, Focus Advertising, Growfunding, Koalect, Innowiz, Chemisch Circus, Zuidwest, Jongerenatelier, Designregio Kortrijk, Kanssa, Streekfonds West-Vlaanderen, Rhizo, FMDO, de Heerlijkheid van Heule,….. 

maar ook individuen zoals Luc Keppens, Klaas Fremaut, Jeppe, Gaël, Lara, Greet,...

We moeten leren leven én ondernemen met de zekerheid van onzekerheid. Durf is daarbij onze gids.
Klaas Fremaut

 Schrijf je in voor de DURF2030 nieuwsbrief