Bolwerk Tuin Community

Dit project van culturele vrijhaven Bolwerk is geworteld in de Bolwerk Tuin. Eind 2019 startte de transformatie van het ‘buitengebied’ (braakliggend perceel op de Bolwerk site) tot een biodiverse parkzone. Er is dus al een fond, maar met dit Durf2030 project wil Bolwerk een stap verder gaan. Centraal in het project is de creatie van een “community” die is samengesteld uit burgers, studenten, vertegenwoordigers van (natuur)organisaties, bedrijven, vrijwilligers, (kwetsbare) jongeren, (product)ontwerpers,…  Zij worden de ambassadeurs van het project.

Via drie interactieve sessies ontwerpen de ambassadeurs samen een programma. Dit programma onderzoekt of en hoe zorg dragen voor biodiversiteit ook zorg dragen voor (kwetsbare) mensen kan betekenen. Via de uitrol van het programma - samengesteld uit een mix van workshops, lezingen en doe-sessies - neemt het brede publiek deel aan deze zoektocht.

De sessies

Sessie 1 - Freestylen
Woensdag 12 april van 18u15 tot 20u15

Tijdens deze sessie brainstormen we eerst rond de kernwoorden van het project. Wat betekent "biodiversiteit"? Wat betekent "zorg dragen"? Daarna clusteren we die veelheid aan associaties. Per cluster bedenken we vervolgens generieke activiteiten.

Sessie 2 - Concretiseren
Woensdag 19 april van 18u15 tot 20u15

We werken in teams concrete events uit voor de activiteiten/clusters. De w-vragen zijn onze gids: Wat? Waarom? Waar? Wanneer? (voor) Wie? We denken ook na over de 'vormgeving' van het event. Op het einde presenteert elk team kort het uitgewerkte event.

Sessie 3 - Narratief bepalen
Zaterdag 6 mei van 10u tot 12u

We ontwikkelen samen het narratief: Welk verhaal vertellen we? Hoe brengen we het programma naar buiten?

Het jaarprogramma (2023 - 2024)

Het afgewerkte programma gaat van start op zondag 8 oktober. Tot de zomer van 2024 zijn er maandelijkse workshops die telkens een ander aspect van biodiversiteit belichten.

Graag deelnemen?        Schrijf je in!

jaarprogramma

 

Over Bolwerk

Bolwerk is een Atelier, een Publiek Huis en een Productiehuis. Het is een culturele vrijhaven die inzet op creatie, ontmoeting, verwondering en ecologie. Gelijkgestemden die samen een idee willen realiseren, kunnen elkaar bij Bolwerk vinden, inspireren of ondersteunen. De klemtoon ligt op creatief makerschap met het grote, ingerichte atelier als belangrijkste tool. Iets creëren hoeft echter niet altijd een tastbare vorm aan te nemen, het kan ook een ervaring of beleving zijn.

Elk project waar Bolwerk bij betrokken is, stimuleert ontmoeting. Ook de Bolwerk Bar is een ontmoetingsplaats voor wie onder de mensen wil zijn. Mensen komen er met elkaar in contact, artiesten vinden er een publiek voor hun creaties. Via Jongbloed, onze jongerenwerking, verbinden we jongeren met artistieke interesses en leeftijdsgenoten met eerder technische skills.

Volg Bolwerk

Volg de ontwikkelingen van de Bolwerk Tuin of andere evenementen van Bolwerk op de facebookpagina of op de website van Bolwerk